Archive for julij, 2016

EUROGEO 2016 v Ljubljani 25-28 september 2016

6th EUROPEAN GEOSYNTHETICS CONGRESS

v organizaciji Igs bo v Ljubljani (prestavljeni iz Istanbula)

več informacij na http://www.eurogeo6.org/en/

25-28 September 2016

Predlog za ustanovitev Sekcije za geosintetike v SloGeD

Več članov SloGeD je izrazilo zanimanje za članstvo v Igs.

V sklopu konference v Ljubljani smo se predstavniki SloGeD sestali s predstavniki Igs.

Preučili bomo možnost ustanovitve Sekcije za geosistetike, ki bi delovala v okviru društve in kot del Igs.

Vse strokovnjake. ki bi želili sodelovati v Igs kot kolektivni ali individualni člani prosimo, da nam sporočijo svoj interes.

Kontaktna oseba je dr. Stanislav Lenart.

dosedanje aktivnosti (do leta 2018) so bile:

  • Kontakt z IGS v zvezi s prestavitvijo lokacije EUROGEO konference v Ljubljano (dr. Lenart povabljen v organizacijski odbor)
  • 6th EUROGEO, 25-28 Sept. v Ljubljani
  • Sestanek z vodstvom IGS in dogovor o nadaljnjih korakih potrebnih za ustanovitev slovenske sekcije IGS (Slovenian Chapter). Poleg ostalih administrativnih zahtev se zahteva še vsaj 20 aktivnih individualnih članov (v primeru, da se ne odloči za včlanitev tudi katero od podjetij, kar pa je glede na članarino malo verjetno). Članarina znaša 30 USD za posameznika in 1000 USD za podjetje.
  • Slovenski Chapter bi bil formalno sekcija znotraj SloGeD, kar je sprejemljivo tudi za IGS, potrebni pa so osnovni pravilniki za njeno delovanje, ki jih mora potrditi IGS. Za pomoč pri njihovi pripravi so iz tajništva IGS posredovali nekaj vzorčnih primerov in smernic. S strani IGS ni ovir, da je slovenski Chapter formalno sekcija znotraj SloGeD.
  • Stanislav Lenart je bil imenovan, da pripravi osnutek pravilnika in vodi komunikacijo z IGS. Lokalna pomoč prof. Ziegler-ja (vodja European AC).
  • Osnutek pravilnika bo dan v pregled IO SloGeD. Ko bo besedilo potrjeno s strani SloGeD, ga mora potrditi še IGS, kar je mogoče najprej Sept. 2018 – ICG Seoul.