Archive for januar, 2017

4WLF – Delavnica o uporabi geosintetikov na brežinah, 1 junij 2017 v Ljubljani

V okviru 4. Svetovnega forum o zemeljskih plazovih (WLF4) je bila organizirana  delavnica o uporabi geosintetikov na brežinah, 1 junija v Ljubljani

“Geosynthetics for slope stabilization”