Archive for januar, 2017

GEO-EXPO 2017 Sarajevo – 26. in 27. oktober 2017

Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini vabi, da se udeležite konference v Sarajevu.

Več inforamcij je v brošuri GEO-EXPO 2017 Third Announcement.

4WLF – Delavnica o uporabi geosintetikov na brežinah, 1 junij 2017 v Ljubljani

V okviru 4. Svetovnega forum o zemeljskih plazovih (WLF4) je bila organizirana  delavnica o uporabi geosintetikov na brežinah, 1 junija v Ljubljani

“Geosynthetics for slope stabilization”

 

 

 

3. Regionalni simpozij o zemeljskih plazovih (ReSyLAB), Ljubljana 11. do 13. 10. 2017

Spletna stran simpozija: http://www.geo-zs.si/ReSyLAB2017/

Geološki zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani organizirajo 3. Regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko Balkansko regiji (ReSyLAB), ki bo potekal od 11. do 13.10. 2017 v Ljubljani.

Regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko Balkansko regiji (Resylab) je pomemben dogodek, organiziran vsaki dve leti. Prvi simpozij je bil leta 2013 v Zagrebu, drugi 2015 v Beogradu, tretji pa bo v Ljubljani 2017. Jadransko Balkansko združenje (Adriatic-Balkan Network, ABN) je bilo ustanovljeno leta 2012 s ciljem povezovanja znanosti o zemeljskih plazovih na regionalni in lokalni ravni. Usklajevanje mreže je prevzela hrvaška skupina za zemeljske plazove (Gradbena fakulteta Univerze na Reki in Rudarsko-geološka fakulteta Univerze v Zagrebu), članice mreže pa so še zagrebški Mestni urad za upravljanje v nujnih primerih, Albanski geološki zavod iz Tirane, Rudarsko-geološka fakulteta Univerze v Beogradu in trije aktivni ICL-člani iz Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Geološki zavod Slovenije.