Archive for januar, 2018

China-Europe Conference on Geotechnical Engineering, 13-16 August, 2018, Dunaj

Prejeli smo končni program konference.

Program_CECGE_final_web

 

Vabljeni!

 

GEO-EXPO 2018 Neum – 18. in 19. oktober 2018

Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini vabi, da se udeležite konference v Neumu.

Več inforamcij je v GEO-EXPO 2018 – Second announcement

zadnji GEO-EXPO je bil v Sarajevu – 26. in 27. oktober 2017

18. Šukljetov dan, Brdo pri Kranju

18. Šukljetovo predavanje je imel prof. dr. Reşat Ulusay z Hacettepe University v Ankari. Profesor Ulusay je avtor številnih publikacij, sodeloval pa je pri med drugimi tudi pri dveh publikacijah ISRM, ki opisujeta priporočene metode za karakterizacijo hribin, preskušanje in modeliranje in sicer ‘ISRM Blue Book’ (2007) in ‘ISRM Orange Book’ (2014). Profesor Ulusay je tudi predsednik komiteja International Society for Rock Mechanics (ISRM) za metode preiskav hribin. Predaval nam je o karakterizaciji hribin, preiskavah in opazovanju, kot to priporoča ISRM.

Slovenska vabljena predavatelja sta bila mednarodno priznani in cenjeni projektant objektov g. Marjan Pipenbaher, ki s sodelavci projektira zahtevne premostitvene objekte predvsem v tujini – v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Predstavil nam je več projektov med drugim tudi zasnovo temeljenja mostu na Pelješac ter železniški viadukt v Izraelu, kjer bo hitrost vlakov presegala 200 km/h. Marjan Pipenbaher je oktobra 2017 prejel nagrado IZS za večkraten inženirski dosežek. Zadnji vabljeni predavatelj je bil Boštjan Volk, ki je predstavil rezultate analiz o možnosti uporabe’ tunnel boring machine’ (TBM) v ljubljanski kotlini.

Zaslužni posamezniki, ki so veliko prispevali k priznanju in delovanju društva, so bili na predlog izvršnega odbora imenovani za zaslužne člane društva. Letos je bil imenovan hrvaški strokovnjak prof. dr. Ivan Vrkljan, učenec in prijatelj prof. dr. Luja Šukljeta, ki je v svojem dolgoletnem mednarodnem delu podpiral naše strokovnjake.

delavnica ‘Rock properties and their role in rock characterization, modelling and design’

V četrtek 9.11.2017 je bila na Zavodu za gradbeništvo (ZAG) organizirana delavnica z naslovom ‘Rock properties and their role in rock characterization, modelling and design’, ki jo je vodil prof. dr. Reşat Ulusay. Brezplačna delavnica je bila zelo dobro obiskana, udeležili so se jo tudi strokovnjaki iz Hrvaške in Makedonije.

3rd International Conference on Information Technology in Geo-Engineering, Guimarães, Portugalska oktober 2019

3rd International Conference on Information Technology in Geo-Engineering, bo od 29 septembra do 2. oktobra  2019 v  Guimarães, Portugalska

več informacij na http://www.3rd-icitg2019.civil.uminho.pt/

 

Poziv za oddajo povzetkov do 17. avgusta 2018:

https://ocs.springer.com/misc/home/ICITG2019