Archive for avgust, 2018

19. Šukljetov dan – v Mariboru – v petek 16.11.2018

19. Šukljetov dan bo v petek 16.11.2018 v Mercure Maribor City Center s pričetkom ob 14 uri (registracija od 13 ure)

Šukljetov predavatelj prof. Helmut F. SCHWEIGER bo predstavil: “On the merits of numerical modelling in practical geotechnical engineering“

 Domači vabljeni predavatelj je mladi  Tadej VIDNAR, diplomant FGPA, ki pridobiva izkušnje v tujini. Predstavil bo ‘Geotehnične analize zahtevnih projektov z uporabo programskih orodij na osnovi MKE’.

Zaradi velikih sprememb, ki jih je prinesel Gradbeni Zakon, smo se odločili, da letos tudi zakonodajnim temam namenimo nekaj časa.

Dr. Samo Peter Medved (predsednik UO MSG pri IZS) ter izr.prof.dr. Janko Logar (vodja priprave ‘Pravil’stroke’ za geotehnično področje) nam bosta predstavila zadnje aktivnosti na tem področju.

Prosimo, da se prijavite do 26.10.2017 na povezavi

ali na e-mail ema.kemperle@zag.si ali preko prijavnice Prijavnica 19. Sukljetov dan

Kotizacija znaša 100EUR za člane SloGeD ter 130EUR za druge udeležence.