Archive for september, 2019

20. Šukljetov dan – petek 22.11.2019 na Bledu

Tuji vabljeni predavatelj jubilejnega 20. Šukljetov dne bo prof. Eduardo ALONSO profesor za geotehniko na Fakulteti za gradbeništvo politehniške univerze v Barceloni bo predstavil: “Interaction between slow and fast landsliding“.

Domači vabljeni predavatelj Gorazd STRNIŠA, strokovnjak za globoko temeljenje bo predstavil ‘Zabijanje in prirast nosilnosti jeklenih pilotov z odprto konico na mostu Pelješac’.

Domači vabljeni predavatelj asist. dr. Zoran PUČKO, ki je zaposlen na
FGPA-UM bo predstavil implementacijo BIM v geotehničnem projektiranju.

Kotizacije je za člane SlOGeD 100 EUR, za ostale pa 130 EUR (ob prijavi do 4.11.2019). V kotizacijo so vključeni zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmorom in slavnostna večerja. Račun za kotizacijo boste prijeli po prijavi.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Lokacija: Rikli Balance Hotel, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled

Pričetek: 22.11.2019 ob 13ih

Prijava