Sekcije društva

Sekcija za mehaniko tal in temeljenje

Predsednik:
mandat 2022-2026

prof. dr. Janko Logar

E: janko.logar@fgg.uni-lj.si
T: +386 1 4768 526

Članica ISSMGE

Sekcija za inženirsko geologijo

Predsednica:
mandat 2022 in 2016-2026

Prof. dr. Timotej Verbovšek

E: Timotej.Verbovsek@ntf.uni-lj.si
Telefon: +386 1 4704 615

Članica IAEG

Sekcija za mehaniko skale in podzemna dela

Predsednica:
mandat 2012-2026

prof. dr. Vojkan Jovičić

E: vojkan.jovicic@irgo.si
T: +386 1 560-36-21

Članica ISRM