Sekcije društva

Sekcija za mehaniko tal in temeljenje

Predsednik:
mandat 2012-2016 in 2016-2020

prof. dr. Vojkan Jovičić

E: vojkan.jovicic@irgo.si
T: (01) 560-36-21
F: (01) 534-16-80

Članica ISSMGE

Sekcija za inženirsko geologijo

Predsednica:
mandat 2012-2016 in 2016-2020

Dušanka Brožič

E: dusanka.brozic@gi-zrmk.si
T: (01) 280-82 57

Članica IAEG

Sekcija za mehaniko skale in podzemna dela

Predsednica:
mandat 2016-2020

Zdenka Popović

E: terras@siol.com
T: 041 718-755

Članica ISRM