Organi društva

Izvršni odbor

mandat 2016-2020
predsednica: mag. Mojca Ravnikar Turk
podpredsednik: doc. dr. Borut Macuh
tajnica: Suzana Svetličič

Člani:

Marko Bebar
Dušanka Brožič
doc.dr. Vojkan Jovičić
Saša Lipužič
Zdenka Popović
(doc. dr. Ana Petkovšek)

Nadzorni odbor

Člani:

Gorazd Copek
Ivan Crnković
Nedžad Mesić

Častno razsodišče

Člani:

izr.prof.dr. Janko Logar
Samo Medved
Mirjana Kenk