7. posvetovanje slovenskih geotehnikov in 17. Šukljetov dan

Prijavnica:

7. posvetovanje slovenskih geotehnikov in 17. Šukljetov dan

Datum: 16-18. junij 2016
Lokacija: Kongresna dvorana Primula, Terme Olimia, Podčetrtek

Kotizacija:

Pred 1. junij 2016
– 275 EUR (nečlani)
– 250EUR člani SloGeD

Po 1. junij 2016
– 325 EUR (nečlani)
– 300EUR člani SloGeD

Registration form:

7th Conference of Slovenian Geotechnical Engineers and the 17th Šuklje´s Day

Date: 16th to 18th June 2016
Location: Congress hall Primula, Terme Olimia, Podčetrtek

Registration fee

Before 1st June 2016
– 275 EUR (non-members)
– 250EUR members of SloGeD

After 1st June 2016
– 325 EUR (non-members)
– 300EUR members of SloGeD

No Fields Found.