Archive for julij, 2016

29 Jul 2016

EUROGEO 2016 v Ljubljani 25-28 september 2016

6th EUROPEAN GEOSYNTHETICS CONGRESS

v organizaciji Igs bo v Ljubljani (prestavljeni iz Istanbula)

več informacij na http://www.eurogeo6.org/en/

25-28 September 2016

27 Jul 2016

Predlog za ustanovitev Sekcije za geosintetike v SloGeD

Več članov SloGeD je izrazilo zanimanje za članstvo v Igs.

V sklopu konference v Ljubljani smo se predstavniki SloGeD sestali s predstavniki Igs.

Preučili bomo možnost ustanovitve Sekcije za geosistetike, ki bi delovala v okviru društve in kot del Igs.

Vse strokovnjake. ki bi želili sodelovati v Igs kot kolektivni ali individualni člani prosimo, da nam sporočijo svoj interes.

Kontaktna oseba je dr. Stanislav Lenart.

dosedanje aktivnosti (do leta 2018) so bile:

 • Kontakt z IGS v zvezi s prestavitvijo lokacije EUROGEO konference v Ljubljano (dr. Lenart povabljen v organizacijski odbor)
 • 6th EUROGEO, 25-28 Sept. v Ljubljani
 • Sestanek z vodstvom IGS in dogovor o nadaljnjih korakih potrebnih za ustanovitev slovenske sekcije IGS (Slovenian Chapter). Poleg ostalih administrativnih zahtev se zahteva še vsaj 20 aktivnih individualnih članov (v primeru, da se ne odloči za včlanitev tudi katero od podjetij, kar pa je glede na članarino malo verjetno). Članarina znaša 30 USD za posameznika in 1000 USD za podjetje.
 • Slovenski Chapter bi bil formalno sekcija znotraj SloGeD, kar je sprejemljivo tudi za IGS, potrebni pa so osnovni pravilniki za njeno delovanje, ki jih mora potrditi IGS. Za pomoč pri njihovi pripravi so iz tajništva IGS posredovali nekaj vzorčnih primerov in smernic. S strani IGS ni ovir, da je slovenski Chapter formalno sekcija znotraj SloGeD.
 • Stanislav Lenart je bil imenovan, da pripravi osnutek pravilnika in vodi komunikacijo z IGS. Lokalna pomoč prof. Ziegler-ja (vodja European AC).
 • Delavnica IGS TC-Reinforcement, 3-5 Junij 2018, Münich (dr. Lenart prispevek na temo mostnih opornikov iz armiranih zemljin, sestanek tehničnega komiteja ISSMGE TC 218 Reinforced Fill Structures)
 • Konferenca 11th ICG, 16-21 Septembra 2018 v Seoulu (dr. Lenart prispevek na temo laboratorijskega preskušanja geosintetikov, sestanek tehničnega komiteja IGS TC-Reinforcement in sestanek evropskih nacionalnih društev za geosintetike)
 • Sestanek s prof. Ziegler-jem in prof. Zornberg-om glede osnutka statuta slovenske nacionalne sekcije za geosintetike (Slovenski Chapter). Ta bi bila formalno sekcija znotraj SloGeD. IGS podpira ustanovitev sekcije v predlagani obliki.
 • Pripravljen je osnutek statuta in dan v pregled IO SloGeD. Ko bo besedilo usklajeno in potrjeno s strani skupščine SloGeD, ga mora potrditi še IGS, nakar lahko sledi formalna ustanovitev.
 • Trenutno so v bazi članstva IGS registrirani trije posamezniki iz Slovenije: dr. Stanislav Lenart (član), Jure Šuler (kot študent), Aleš Žibert (kot študent).
 • Za delovanje slovenske sekcije je potrebnih vsaj 20 aktivnih individualnih članov.