Archive for januar, 2017

1 Jan 2017

XVI Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Skopje, 07-09. junij 2018

XVI Danube-European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE) “Geotechnical hazards and risks: experiences and practices”

Skopje, R. Macedonia, 07-09.6.2018,

Teme:
Methods for hazard assessment
Risk assessment and management in geotechnical engineering
Parameters and modelling
Reliability of geotechnical predictions
Construction risk management
Repair and maintenance strategies of geotechnical structures
Geotechnical codes and design methods

več na:  http://www.decge2018.mk/index.php/portfolio/form

1 Jan 2017

3. Regionalni simpozij o zemeljskih plazovih (ReSyLAB), Ljubljana 11. do 13. 10. 2017

Spletna stran simpozija: http://www.geo-zs.si/ReSyLAB2017/

Geološki zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani organizirajo 3. Regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko Balkansko regiji (ReSyLAB), ki bo potekal od 11. do 13.10. 2017 v Ljubljani.

Regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko Balkansko regiji (Resylab) je pomemben dogodek, organiziran vsaki dve leti. Prvi simpozij je bil leta 2013 v Zagrebu, drugi 2015 v Beogradu, tretji pa bo v Ljubljani 2017. Jadransko Balkansko združenje (Adriatic-Balkan Network, ABN) je bilo ustanovljeno leta 2012 s ciljem povezovanja znanosti o zemeljskih plazovih na regionalni in lokalni ravni. Usklajevanje mreže je prevzela hrvaška skupina za zemeljske plazove (Gradbena fakulteta Univerze na Reki in Rudarsko-geološka fakulteta Univerze v Zagrebu), članice mreže pa so še zagrebški Mestni urad za upravljanje v nujnih primerih, Albanski geološki zavod iz Tirane, Rudarsko-geološka fakulteta Univerze v Beogradu in trije aktivni ICL-člani iz Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Geološki zavod Slovenije.