Archive for februar, 2018

13 Feb 2018

Roller Integrated Continuous Compaction Control (CCC), November 29th, 2018 Vienna, Austria

Vabilo , 40 Years of Roller Integrated Continuous Compaction Control (CCC)
Anniversary Symposium November 29th, 2018 Vienna, Austria

Dear Colleagues,
In 1978 the first CCC system was patented. Since then 40 years have passed, in which not only CCC has been established
in geotechnical engineering worldwide, but has also significantly influenced the development of the rollers to high
tech devices. We would like to review the past four decades together with renowned international experts and take a
look into the future. The anniversary symposium offers a platform for geotechnical engineers from all over the world to
exchange experience and developments in dynamic roller compaction and compaction control.
We cordially invite you to participate in the anniversary symposium covering the following topics:
• Historic overview of roller compaction and Continuous Compaction Control (CCC)
• Continuous Compaction Control – CCC applications and interpretation of measurements
• Field testing methods for compaction control (e.g. static and dynamic plate load test)
• Standardization, QA/QC and design aspects
• Recent and future developments (e.g. compaction equipment, electronics, internet)

13 Feb 2018

Vabilo na brezplačno delavnico ‘DInSAR’ 17. maj 2018 ob 14uri v Ljubljani

Delavnica je namenjena predvsem inženirjem, ki za svoje delo potrebujejo podatke o pomikih geotehničnih objektov.

Delavnica bo v četrtek 17. maja na ZAG Ljubljana, Dimičeva 12, v 5. nadstropju. KOTIZACIJE NI, potrebna pa je prijava TUKAJ.  Prosimo, da se prijavite do ponedeljka 14. maja 2018. Vabilo_ DinSar_Ljubljana 17 maj 2018

Prijavite ali odjavite se lahko tudi preko e-maila: ema.kemperle@zag.si

Delavnica bo razdeljena na dva dela:

14:00 do 15:00 ‘Modern Displacement Monitoring Using Satellite Technologies in Geotechnical Engineering’ Norikazu Shimizu, Yamaguchi University

Summary: Monitoring is important for assessing the stability of structures and for confirming the
validity of the design. In addition, it is also useful for predicting risks, for managing safe operations,
and for reducing project costs. The satellite technologies, GPS and DInSAR, can be applied to monitor
the displacement of the ground and structure surfaces over large areas. This lecture will explain how
such modern technologies work on various geotechnical issues, i.e. landslides, subsidence and dam,
through practical applications.

CV-Shimizu2018

15:00 odmor

15.30  do 16:30  ‘Slovenske izkušnje pri geodetskem opazovanju geotehničnih objektov’

Klasična geodezija v geotehniki (Dušan Kogoj, Klemen Kregar, Tomaž Ambrožič, Gašper Štebe, Simona Savšek, Aleš Marjetič)
Klasična geodezija omogoča natančno določitev koordinat točk naravnih in grajenih objektov. Predstavljen bo postopek terestrične geodetske izmere, zahteve za izmero ter instrumentarij in pribor, ki je potreben za zagotavljanje rezultatov visoke natančnosti. Razloženi bodo nekateri praktični primeri. Rezultati morajo biti podani razumljivo ter uporabni za naročnika. Primerom dobre prakse bo dodan tudi primer, ki kaže, kako naj se tovrstnih izmer za potrebe določanje premikov ne dela.

TLS v geotehniki (Klemen Kregar, Tilen Urbančič, Dejan Grigillo)
Terestrično lasersko skeniranje (TLS) je sodobna tehnologija pridobivanja prostorskih podatkov, s katero pridobivamo informacije o celotni površini obravnavanega objekta za razliko od posameznih karakterističnih točk, ki jih obravnavamo s klasičnimi metodami geodezije. TLS je lahko uporabno za zaznavanje premikov oziroma sprememb geometrije naravnih in grajenih objektov. Potrebna je zagotovitev stabilnega referenčnega koordinatnega sistema ter obvladovanje postopkov obdelave oblakov točk. V referatu bomo tehnologijo TLS za spremljanje sprememb geometrije predstavili na dveh primerih naravnih in dveh primerih grajenih objektov.

GNSS v geotehniki (Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle)
Določanje koordinat točk s tehnologijo GNSS (Globalni Navigacijski Satelitski Sistemi) je postalo široko uporabno na številnih področjih. Za določanje koordinat z GNSS mora biti zagotovljen sprejem satelitskega signala GNSS, določimo jih lahko z različno kakovostjo, neprekinjeno ali občasno, v realnem času ali z naknadno obdelavo meritev. Kakovost koordinat je odvisna od lastnosti sprejemnika GNSS, dolžine trajanja meritev in kompleksnosti obdelave meritev. GNSS lahko uporabimo tudi za določanje premikov. V referatu bo predstavljena tehnologija GNSS, njene zmožnosti ter nekaj praktičnih primerov določitve premikov.

VABLJENI

 

 

12 Feb 2018

Vabilo na 16. Nonveiller Lecture – 15. maja 2018 v Zagrebu

Hrvatsko geotehničko društvo vabi člane SloGeD na 16. Nonveiller Lecture, ki bo v Zagrebu, 15.05.2018. u 14:00 na RGN (Rudarsko-geološko-naftni fakultet), Pierottijeva 6, Zagreb, velika predavalnica

predaval bo Prof. R. Kerry Rowe o ‘Past advances and future directions in geoenvironmental engineering: a personal perspective’

udeležba je brezplačna, potrebna pa je prijava  do 10.5.2018 na www.hgd-cgs.hr

letak:  16nl_web