Organi društva

Mandat 2022–2026

Izvršni odbor

Predsednica: ga. Suzana Svetličič
Podpredsednik: doc. dr. Borut Macuh
Tajnik: mag. Sebastjan Kuder

Člani Izvršnega odbora:

Mag. Mojca Ravnikar Turk
Ga. Vanja Selan
G. Marko Bebar
Prof. dr. Janko Logar
Izr. prof. dr. Vojkan Jovičić
Prof. dr. Timotej Verbovšek
Doc. dr. Stanislav Lenart

Člani Nadzornega odbora

Izr. prof. dr. Primož Jelušič
Ga. Duška Brožič
G. Andrej Košir

Člani Častnega razsodišča

Doc. dr. Boštjan Pulko
G. Andrej Ločniškar
Red. prof. dr. Andrej Štrukelj