SloGeD

Slovensko geotehniško društvo je bilo ustanovljeno 10. julija 1992 v Ljubljani.

Združuje strokovnjake s področij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehničnih konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na področju geotehnike. Zato društvo organizira predavanja, delavnice, posvetovanja, informira članstvo o strokovnih dogodkih doma in v tujini, izdaja znanstvene, strokovne in informativne publikacije.

Društvo je včlanjeno v mednarodna društva za mehaniko tal in geotehniko (ISSMGE), mehaniko kamnin (ISRM) ter inženirsko geologijo (IAEG).