Poročila z dogodkov, bilten ‘Novice’

 

16. Sukljetovi dnevi, 23.november Ljubljana

XVI ISSMGE Edinburgh 2015

Ekskurzija_Vajont_22maj2015

SloGeD_novice_09 – Informativni bilten | letnik 8 | številka 1 | september 2009

SloGeD_novice_10 – Informativni bilten | letnik 9 | številka 1 | september 2010