Prof. dr. Ivan Sovinc

team member

Izvoljen: Izvoljen na 3. posvetovanju slovenskih geotehnikov
Kraj: Portorož
Datum: 1999