All posts by author

26 Okt 2023

22. Šukljetov dan – petek, 8. 12. 2023, v Portorožu

Uporaba geosintetikov pri geotehničnih gradnjah

Spoštovane članice, spoštovani člani društva SloGeD,

Vljudno vas vabimo na tradicionalni 22. Šukljetov dan, ki bo v petek 8. decembra 2023 v  Portorožu, v hotelu Histrion.

Kot ste že seznanjeni, smo z novim mandatnim obdobjem k društvu priključili četrto sekcijo – sekcijo za geosintetike. Letošnji Šukljetov dan je zato v celoti posvečen geosintetikom.

V veliko čast nam je gostiti letošnjega Šukljetovega predavatelja, svetovno priznanega prof. Fumia Tatsuoke, ki bo predstavil prispevek z naslovom Developments of Geosynthetic – Reinforced Soil Structures in Japan: From Walls to Bridges.

Profesor Tatsuoka je osrednja oseba v japonski in mednarodni geotehnični skupnosti in je vodilni raziskovalec na področju mehanike tal in geotehničnega inženirstva. Je eden pionirjev geotehničnih konstrukcij iz armiranih zemljin. V svoji bogati karieri je razvil številne inovativne postopke gradnje in kot predsednik mednarodnega združenja za geosintetike (IGS) je bistveno pripomogel k uveljavljanju sodobnih načinov uporabe armiranih zemljin. 

Objavil je več kot 200 člankov samo v mednarodnih revijah, prejel številne nagrade domačih in tujih strokovnih združenj in bil vabljeni predavatelj na številnih univerzah. Je avtor številnih strokovnih prispevkov in monografij. Doktoriral je leta 1972 na Univerzi v Tokiu. Po petih letih dela na raziskovalnem inštitutu se je zaposlil na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Tokiu, kjer danes deluje kot zaslužni profesor Univerze v Tokiu in Univerze za znanost v Tokiu.

Prof. Tatsuoka se našega dogodka v živo ne bo udeležil, predavanje bo potekalo v hibridni obliki.

Predstaviti vam želimo še enega tujega gosta, in sicer prof. Erola Tutumluerja iz Univerze v Illinoisu, ki nam bo predstavil prispevek z naslovom “Geosynthetic Stabilization of Aggregate Layers in Paved Roads”

Profesor Tutumluer je profesor inženirstva na Univerzi Urbana-Champaign v IlIinoisu (ZDA). Njegovo strokovno področje je geotehnika nizkih gradenj. Z geosintetiki se ukvarja že več kot 20 let in je trenutno član izvršnega odbora IGS in predsednik njegovega tehničnega odbora za stabilizacijo zemljin z uporabo geosintetikov. Je glavni urednik revije Transportation Geotechnics. Kot predsednik ali kot član je sodeloval v številnih tehničnih odborih združenj, kot npr. ASCE, AREMA, TRB ipd., ki se ukvarjajo z geotehniko cestne in železniške infrastrukture.

Sodeloval je pri več kot 120 raziskovalnih projektih, mentoriral 24 doktorskih študentov in objavil več kot 380 znanstvenih člankov o svojem raziskovalnem delu. Za svoje delo je prejel več nagrad mednarodnih strokovnih združenj, nazadnje priznanje IGS za pomemben prispevek k uporabi geosintetikov na cestni, železniški in letališki infrastrukturi.

Domači vabljeni predavatelj 22. Šukljetovega dne je izr. prof. dr. Primož Jelušič, visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru. Dr, Jelušič bo predstavil Ekonomsko upravičenost uporabe geosintetikov: primeri geotehničnih konstrukcij

Dr. Jelušič avtor ali soavtor 85 različnih znanstvenih objav, od teh je 35 izvirnih znanstvenih člankov. Kot mentor ali somentor je sodeloval pri 35 diplomskih ali magistrskih delih. V okviru svoje doktorske disertacije se je ukvarjal z uporabo nevronskih mrež za analizo geotehničnih konstrukcij, raziskovalno pa se ukvarja predvsem z optimizacijo konstrukcij, geotehniko in eksperimentalnimi raziskavami.

Prisrčno vabljeni na strokovni pogovor in prijetno druženje!

Lokacija

Hotel Histrion, Portorož

Program

13:00 – 14:00Registracija
14:00 – 15:00Poročilo o delovanju društva SloGeD 2022 – 2023
15:00 – 16:00Šukljetovo predavanje
Prof. Fumio Tatsuoka
, University of Tokyo
Developments of Geosynthetic-Reinforced Soil Structures in Japan: from Walls to Bridges
16:00 – 16:30Odmor
 16:30 – 17:30Prof. Erol Tutumluer, University of Illinois Urbana-Champaign
Geosynthetic Stabilization of Aggregate Layers in Paved Roads
17:30 – 18:00Izr. prof. Primož Jelušič in prof. Bojan Žlender, Univerza v Mariboru
Ekonomska upravičenost uporabe geosintetikov: primeri geotehničnih konstrukcij
18:00 – 18:30Razprava in zaključek
18:30 – 19:00Skupščina članov sekcije za geosintetike IGS
19:00 –Slavnostna večerja

Kotizacija

Plačilo kotizacijeČlani SloGeDNečlani
do 5. 12. 2023125 EUR140 EUR
po 5. 12. 2023135 EUR150 EUR

V kotizacijo so vključeni zbornik predavanj (elektronska in natisnjena verzija, posredovana naknadno), osvežitev med odmorom in slavnostna večerja.

Prijava

Na 22. Šukljetov dan se prijavite elektronsko do 30. 11. 2023:

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.