Razprave 4. posvetovanja slovenskih geotehnikov

Vabljena predavanja

R. Katzenbach, G. Bachmann, Ch. Gutberlet, M. Ittershagen, A. Schmitt, J. Turek
GEOTECHNICS AS A HIGH-TECH DISCIPLINE OF CIVIL ENGINEERING, ACTUAL R&D EXAMPLES

M. Mulabdić
HRVATSKA ISKUSTVA U PRIMJENI SUVREMENIH IN SITU ISPITIVANJA TLA

W. Schubert, A. Goricki
A CONSISTENT ENGINEERING APPROACH TO TUNNEL DESIGN

P. Marinos
ROCK MASS CHARACTERISATION IN ENGINEERING PRACTICE

1. tema: Gradnja predorov

I. Ajdič, A. Štimulak
GEOLOŠKA SPREMLJAVA IN KLASIFICIRANJE HRIBINSKE MASE PRI GRADNJI PREDORA TROJANE

M. Breznik
NAŠI PREDORI V PERMOKARBONSKIH SLOJIH (DRUGIČ)

M. Brummermann, F. Saathoff, A. Schlütter
NEW GERMAN RECOMMENDATIONS FOR GEOMEMBRANE SEALING SYSTEMS IN TUNNEL CONSTRUCTION

V. Jovičić, J. Likar, J. Šušteršič
POSPEŠENA GRADNJA PREDORA DEKANI

J. Klopčič, A. Štimulak, I. Ajdič, J. Logar
PROGRAMSKO ORODJE ZA GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZO MERITEV POMIKOV V PREDORU

Z. Langof, Z.Talić
ISTRAŽIVANJA I PROJEKAT SANACIONIH RADOVA U ŽELJEZNIČKOM TUNELU “JEDRINJE” NA PRUZI SARAJEVO – PLOČE

J. Likar
PREDOR TROJANE

 

2. tema: Globoki vkopi in oporne konstrukcije

I. Klemenc, S. Trajkovski
PREGLED ZAHTEV NA PODROČJU PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH SIDER

L. Korpar
PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA SIDRANIH ZIDOV IN PILOTNIH STEN

A. Košir
TRAJNA GEOTEHNIČNA SIDRA FREYSSINET

J. Logar, V. Selan, B. Pulko, B. Majes
STATISTIČNA ANALIZA REZULTATOV NAPENJALNIH PREIZKUSOV GEOTEHNIČNIH SIDER V MEHKIH KAMNINAH

D. Ocepek
PROJEKTIRANJE GLOBOKIH VKOPOV V SPREMENLJIVIH GEOLOŠKO GEOMEHANSKIH POGOJIH

D. Ocepek, L. Humar
PROJEKTIRANJE, IZVEDBA IN TEHNIČNO OPAZOVANJE OPORNIH KONSTRUKCIJ NA ODSEKU AC KOMPOLJE – BLAGOVICA

 

3. tema: Nove možnosti raziskav tal in kontrole kakovosti geotehničnih del

B. Dolinar
DOLOČEVANJE MEJE ŽIDKOSTI IN MEJE PLASTIČNOSTI S KONUSNIM PENETROMETROM

A. Gaberc, A. Robas, J. Logar, B. Majes
PRVE IZKUŠNJE Z UPORABO DILATOMETRA V SLOVENIJI

N. Kralj, D. Goluža
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA POTREBE SANACIJE UZLETNO SLETNE STAZE ZRAČNE LUKE DUBROVNIK

A. Petkovšek, P. Pavšič
DIELEKTRIČNE (TDR) MERITVE ZA KONTINUIRNO SPREMLJANJE SPREMINJANJA VLAGE V ZEMLJINAH – PRVE GEOTEHNIČNE IZKUŠNJE TUDI V SLOVENIJI

M. Ravnikar Turk, J. Logar
GEOTEHNIČNO OPAZOVANJE – POSTAVITEV MEJNIH VREDNOSTI

T. Roje Bonacci
LIQUID LIMIT DETERMINATION OF THE HIGH PLASTIC CLAYS BY ONE POINT METHOD

N. Zanette, D. Battelino
UPORABA GEOSEIZMIČNIH METOD V GEOTEHNIKI

 

4. tema: Geotehnika okolja

M. Brenčič, J. Krivic
HIDROLOŠKA BILANCA PREKRIVK NA DEPONIJAH

B. Kovačević Zelić, D. Kovačić, I. Vrkljan
BENTONITNI TEPISI U ODLAGALIŠTIMA OTPADA

N. Kralj, N. Sokolić
ISPITIVANJE ONEČIŠĆENOSTI TLA I PODZEMNE VODE NA LOKACIJAMA BUDUĆIH BENZINSKIH POSTAJA OMV ISTRABENZ U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ž. Veinović, P. Kvasnička, B. Kovačević Zelić
OBRAZOVANJE STUDENATA GEOTEHNIČKOG USMJERENJA ZA INŽENJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

 

5. tema: Temeljenje objektov in nasipov

S. Berger, E. Girsch, R. Ettinger
INOVATIVNI PRISTOP H GLOBOKEMU TEMELJENJU OBJEKTA “PLUS CITY PASCHING”

J. Logar, M. Ravnikar Turk
PROJEKTIRANJE IN GRADNJA NASIPA SRMIN

F. Saathoff, J. Klompmaker
PLANNING AND REALISATION OF TWO GEOSYNTHETIC-REINFORCED RETAINING WALLS

M. Završki
PROJEKTIRANJE VODNJAKOV PRI TEMELJENJU PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

P. Žvanut, M. Ravnikar Turk, S. Žiberna
POSEDKI VISOKEGA NASIPA SRMIN

 

6. tema: Zemeljski plazovi

D. Čorko, B. Marić, D. Lovrenčić, I. Tomac
PRIMJENA MLAZNOG INJEKTIRANJA KOD SANACIJE KLIZIŠTA

K. Fifer Bizjak, M. Ribičič
GEOTEHNIČNE RAZISKAVE ZA PLAZ SLANO BLATO

A. Lončar Vlaić, O. Sorić, A. Hršak
SANACIJA NESTABILNIH LOKALITETA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

B. Macuh, B. Žlender
ANALIZA PADAJOČEGA KAMENJA

B. Majes, A. Robas, F. Žigman, A. Petkovšek
MACESNIKOV PLAZ VČERAJ, DANES IN JUTRI

 

SPONZORJI