Razprave 6. posvetovanja slovenskih geotehnikov

Vabljena predavanja

B. Celarc, B. Jurkovšek, L. Placer in B. Milanič
Strukturna zgradba območja med Dinaridi in Istrskim polotokom: vpliv tektonike plošč na gradnje velikih infrastrukturnih objektov

I. Vrkljan
Iskustva tunelogradnje u dinarskom kršu

S. Lenart in J. Koseki
Izkušnja in posledice velikega potresa 11. marca 2011 na Japonskem

 

1. tema: Predori in globoki vkopi

J. Ratej in J. Prestor
Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode zaradi gradnje II. tira železniške proge Divača-Koper

A. Likar, T. Marolt in J. Likar
Nekatere posebnosti gradnje podzemnih prostorov v zelo iztisljivih hribinah

E. Muhić, B. Volk, S. Galuf, M. Kosovel, B. Furlan in V. Jovičić
Variantne rešitve za tunel in galerijo Maceljičica na AC Draženci – Gruškovje

K. Štern
Podporni ukrepi na vkopih trase avtoceste Koper – Lendava na odseku od Drave do Pesnice

J. Logar, B. Pulko in I. Klemenc
Analiza obnašanja trajnih prednapetih geotehničnih sider in možnosti racionalizacije

I. Klemenc, J. Logar in B. Prokop
Izvedba preiskav trajnih prednapetih geotehničnih sider z modificiranimi veznimi deli na testnem polju s podrobnejšo analizo dobljenih rezultatov

G. Konjar in I. Klemenc
Izvajanje zahtev standarda 14490:2010 (izvedba posebnih geotehničnih del – pasivno sidranje) v praksi

 

2. tema: Dinamika tal

J. Smolar, M. Maček in A. Petkovšek
Raziskave občutljivosti peskov na krškem polju na utekočinjenje

V. Vukadin
Izkušnje z uporabo tehnologije impulznega zgoščevanja (RIC) pri kompaktiranju meljastih peskov na krškem polju

B. Pulko in A. Robas
Seizmični dilatometer v Sloveniji in njegova uporaba v praksi

P. Jelušič, B. Žlender in S. Lenart
Analiza dinamičnega odziva in trajnih deformacij fleksibilne voziščne konstrukcije

 

3. tema: Nove raziskave za nov zagon

G. Vesel in J. Ratej
Preiskave vodoprepustnosti jet-grouting tesnilne zavese

S. Lenart, B. Cerut, L. Petkovič in M. Brodnik
Preiskave tornih lastnosti geosintetikov in debelozrnatih materialov

N. Jurečič, L. Zdravković in V. Jovičić
Napoved posedkov v londonski glini z uporabo modelov s kinematičnim utrjevanjem

B. Likar in K. Fifer Bizjak
Meritve deformacijsko trdnostnih parametrov zemljin za odlagališče radioaktivnih odpadkov

S. Kuder in J. Logar
Uporabniško definiran anizotropni materialni model v programu Plaxis

G. Vilhar, N. Jurečič in V. Jovičić
NAPgeo – programsko orodje za implementacijo in uporabo novih konstitutivnih modelov za numerične analize z metodo končnih elementov

M. Maček, B. Majes in A. Petkovšek
Gibanje vode v plazu Slano blato

 

4. tema: Nove geotehnične gradnje

U. Brecelj
Globoko temeljenje hladilnega stolpa “TE Šoštanj” z uvrtanimi piloti – uporaba udarne vrtalne glave

V. Jovičić, S. Škrabl, B. Macuh, E. Muhić, S. Galuf in F. Čadež
Mere za sanacijo plazu Znosnice na regionalni cesti Col – Ajdovščina

A. Petkovšek, A. Mladenovič in B. Majes
Sintetične sadre v Sloveniji – kako in kam z njimi

M. Bebar in J. Logar
Gradnja nove Bloudkove velikanke v Planici

SPONZORJI