All posts in dogodki

26 Okt 2023

22. Šukljetov dan – petek, 8. 12. 2023, v Portorožu

Uporaba geosintetikov pri geotehničnih gradnjah

Spoštovane članice, spoštovani člani društva SloGeD,

Vljudno vas vabimo na tradicionalni 22. Šukljetov dan, ki bo v petek 8. decembra 2023 v  Portorožu, v hotelu Histrion.

Kot ste že seznanjeni, smo z novim mandatnim obdobjem k društvu priključili četrto sekcijo – sekcijo za geosintetike. Letošnji Šukljetov dan je zato v celoti posvečen geosintetikom.

V veliko čast nam je gostiti letošnjega Šukljetovega predavatelja, svetovno priznanega prof. Fumia Tatsuoke, ki bo predstavil prispevek z naslovom Developments of Geosynthetic – Reinforced Soil Structures in Japan: From Walls to Bridges.

Profesor Tatsuoka je osrednja oseba v japonski in mednarodni geotehnični skupnosti in je vodilni raziskovalec na področju mehanike tal in geotehničnega inženirstva. Je eden pionirjev geotehničnih konstrukcij iz armiranih zemljin. V svoji bogati karieri je razvil številne inovativne postopke gradnje in kot predsednik mednarodnega združenja za geosintetike (IGS) je bistveno pripomogel k uveljavljanju sodobnih načinov uporabe armiranih zemljin. 

Objavil je več kot 200 člankov samo v mednarodnih revijah, prejel številne nagrade domačih in tujih strokovnih združenj in bil vabljeni predavatelj na številnih univerzah. Je avtor številnih strokovnih prispevkov in monografij. Doktoriral je leta 1972 na Univerzi v Tokiu. Po petih letih dela na raziskovalnem inštitutu se je zaposlil na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Tokiu, kjer danes deluje kot zaslužni profesor Univerze v Tokiu in Univerze za znanost v Tokiu.

Prof. Tatsuoka se našega dogodka v živo ne bo udeležil, predavanje bo potekalo v hibridni obliki.

Predstaviti vam želimo še enega tujega gosta, in sicer prof. Erola Tutumluerja iz Univerze v Illinoisu, ki nam bo predstavil prispevek z naslovom “Geosynthetic Stabilization of Aggregate Layers in Paved Roads”

Profesor Tutumluer je profesor inženirstva na Univerzi Urbana-Champaign v IlIinoisu (ZDA). Njegovo strokovno področje je geotehnika nizkih gradenj. Z geosintetiki se ukvarja že več kot 20 let in je trenutno član izvršnega odbora IGS in predsednik njegovega tehničnega odbora za stabilizacijo zemljin z uporabo geosintetikov. Je glavni urednik revije Transportation Geotechnics. Kot predsednik ali kot član je sodeloval v številnih tehničnih odborih združenj, kot npr. ASCE, AREMA, TRB ipd., ki se ukvarjajo z geotehniko cestne in železniške infrastrukture.

Sodeloval je pri več kot 120 raziskovalnih projektih, mentoriral 24 doktorskih študentov in objavil več kot 380 znanstvenih člankov o svojem raziskovalnem delu. Za svoje delo je prejel več nagrad mednarodnih strokovnih združenj, nazadnje priznanje IGS za pomemben prispevek k uporabi geosintetikov na cestni, železniški in letališki infrastrukturi.

Domači vabljeni predavatelj 22. Šukljetovega dne je izr. prof. dr. Primož Jelušič, visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru. Dr, Jelušič bo predstavil Ekonomsko upravičenost uporabe geosintetikov: primeri geotehničnih konstrukcij

Dr. Jelušič avtor ali soavtor 85 različnih znanstvenih objav, od teh je 35 izvirnih znanstvenih člankov. Kot mentor ali somentor je sodeloval pri 35 diplomskih ali magistrskih delih. V okviru svoje doktorske disertacije se je ukvarjal z uporabo nevronskih mrež za analizo geotehničnih konstrukcij, raziskovalno pa se ukvarja predvsem z optimizacijo konstrukcij, geotehniko in eksperimentalnimi raziskavami.

Prisrčno vabljeni na strokovni pogovor in prijetno druženje!

Lokacija

Hotel Histrion, Portorož

Program

13:00 – 14:00Registracija
14:00 – 15:00Poročilo o delovanju društva SloGeD 2022 – 2023
15:00 – 16:00Šukljetovo predavanje
Prof. Fumio Tatsuoka
, University of Tokyo
Developments of Geosynthetic-Reinforced Soil Structures in Japan: from Walls to Bridges
16:00 – 16:30Odmor
 16:30 – 17:30Prof. Erol Tutumluer, University of Illinois Urbana-Champaign
Geosynthetic Stabilization of Aggregate Layers in Paved Roads
17:30 – 18:00Izr. prof. Primož Jelušič in prof. Bojan Žlender, Univerza v Mariboru
Ekonomska upravičenost uporabe geosintetikov: primeri geotehničnih konstrukcij
18:00 – 18:30Razprava in zaključek
18:30 – 19:00Skupščina članov sekcije za geosintetike IGS
19:00 –Slavnostna večerja

Kotizacija

Plačilo kotizacijeČlani SloGeDNečlani
do 5. 12. 2023125 EUR140 EUR
po 5. 12. 2023135 EUR150 EUR

V kotizacijo so vključeni zbornik predavanj (elektronska in natisnjena verzija, posredovana naknadno), osvežitev med odmorom in slavnostna večerja.

Prijava

Na 22. Šukljetov dan se prijavite elektronsko do 30. 11. 2023:

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

13 Apr 2021

projekt Yes We Plan!

Cilj projekta je, da se evidentirajo mehanizmi, s katerimi bi poskusili zmanjšati razlike med spoloma, predvsem v tipično moških poklicih kot sta gradbeni inženir in arhitekt. S pomočjo analiz v posameznih državah in prenosov dobrih praks se bodo pripravila priporočila za ukrepanje tako za politiko, poklicne organizacije kot za izobraževalne ustanove.

Več informacij na spletnem mestu projekta YesWePlan! kjer ste vabljeni k reševanju ankete o položaju inženirjev in inženirk v poklicnem okolju.

V projektu YesWePlan! v sklopu Erasmus+ sodelujejo partnerji iz Nemčije, Francije, Avstrije, Slovenije in Španije.

V okviru projekta je potekala okrogla miza ‘Ostati ženska poklicu: izzivi arhitekt in inženirk’. Posnetek dogodka si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.facebook.com/zaps.si/videos/921362585129054

11 Sep 2019

20. Šukljetov dan – petek 22.11.2019 na Bledu

Jubilejnega dogodka se je udeležilo 140 domačih in tujih strokovnajkov. Tuji vabljeni predavatelj jubilejnega 20. Šukljetov dne je bil prof. Eduardo ALONSO profesor za geotehniko na Fakulteti za gradbeništvo politehniške univerze v Barceloni, ki je predstavil: “Interaction between slow and fast landsliding“.

Domači vabljeni predavatelj Gorazd STRNIŠA, strokovnjak za globoko temeljenje je predstavil ‘Zabijanje in prirast nosilnosti jeklenih pilotov z odprto konico na mostu Pelješac’. Domači vabljeni predavatelj asist. dr. Zoran PUČKO, ki je zaposlen na
FGPA-UM bo predstavil implementacijo BIM v geotehničnem projektiranju.

Lokacija: Rikli Balance Hotel, Bled


Prijava

31 Avg 2018

19. Šukljetov dan 16.11.2018 v Mariboru

Posveta  se je udeležilo preko 100 domačih in tujih strokovnjakov s tega področja.

Šukljetov predavatelj prof. Helmut F. Schweiger je predstavil: “On the merits of numerical modelling in practical geotechnical engineering“

 Domači vabljeni predavatelj je bil mladi  Tadej VIDNAR, diplomant FGPA, ki pridobiva izkušnje v tujini. Predstavil je ‘Geotehnične analize zahtevnih projektov z uporabo programskih orodij na osnovi MKE’.

Zaradi velikih sprememb, ki jih je prinesel Gradbeni Zakon, smo namenili nekaj časa tudi Pravilom stroke.

Dr. Samo Peter Medved (predsednik UO MSG pri IZS) ter izr.prof.dr. Janko Logar (vodja priprave ‘Pravil’stroke’ za geotehnično področje) sta nam predstavila zadnje aktivnosti na tem področju.

12 Jan 2018

delavnica ‘Rock properties and their role in rock characterization, modelling and design’

V četrtek 9.11.2017 je bila na Zavodu za gradbeništvo (ZAG) organizirana delavnica z naslovom ‘Rock properties and their role in rock characterization, modelling and design’, ki jo je vodil prof. dr. Reşat Ulusay. Brezplačna delavnica je bila zelo dobro obiskana, udeležili so se jo tudi strokovnjaki iz Hrvaške in Makedonije.

27 Jul 2016

Predlog za ustanovitev Sekcije za geosintetike v SloGeD

Več članov SloGeD je izrazilo zanimanje za članstvo v Igs.

V sklopu konference v Ljubljani smo se predstavniki SloGeD sestali s predstavniki Igs.

Preučili bomo možnost ustanovitve Sekcije za geosistetike, ki bi delovala v okviru društve in kot del Igs.

Vse strokovnjake. ki bi želili sodelovati v Igs kot kolektivni ali individualni člani prosimo, da nam sporočijo svoj interes.

Kontaktna oseba je dr. Stanislav Lenart.

dosedanje aktivnosti (do leta 2018) so bile:

 • Kontakt z IGS v zvezi s prestavitvijo lokacije EUROGEO konference v Ljubljano (dr. Lenart povabljen v organizacijski odbor)
 • 6th EUROGEO, 25-28 Sept. v Ljubljani
 • Sestanek z vodstvom IGS in dogovor o nadaljnjih korakih potrebnih za ustanovitev slovenske sekcije IGS (Slovenian Chapter). Poleg ostalih administrativnih zahtev se zahteva še vsaj 20 aktivnih individualnih članov (v primeru, da se ne odloči za včlanitev tudi katero od podjetij, kar pa je glede na članarino malo verjetno). Članarina znaša 30 USD za posameznika in 1000 USD za podjetje.
 • Slovenski Chapter bi bil formalno sekcija znotraj SloGeD, kar je sprejemljivo tudi za IGS, potrebni pa so osnovni pravilniki za njeno delovanje, ki jih mora potrditi IGS. Za pomoč pri njihovi pripravi so iz tajništva IGS posredovali nekaj vzorčnih primerov in smernic. S strani IGS ni ovir, da je slovenski Chapter formalno sekcija znotraj SloGeD.
 • Stanislav Lenart je bil imenovan, da pripravi osnutek pravilnika in vodi komunikacijo z IGS. Lokalna pomoč prof. Ziegler-ja (vodja European AC).
 • Delavnica IGS TC-Reinforcement, 3-5 Junij 2018, Münich (dr. Lenart prispevek na temo mostnih opornikov iz armiranih zemljin, sestanek tehničnega komiteja ISSMGE TC 218 Reinforced Fill Structures)
 • Konferenca 11th ICG, 16-21 Septembra 2018 v Seoulu (dr. Lenart prispevek na temo laboratorijskega preskušanja geosintetikov, sestanek tehničnega komiteja IGS TC-Reinforcement in sestanek evropskih nacionalnih društev za geosintetike)
 • Sestanek s prof. Ziegler-jem in prof. Zornberg-om glede osnutka statuta slovenske nacionalne sekcije za geosintetike (Slovenski Chapter). Ta bi bila formalno sekcija znotraj SloGeD. IGS podpira ustanovitev sekcije v predlagani obliki.
 • Pripravljen je osnutek statuta in dan v pregled IO SloGeD. Ko bo besedilo usklajeno in potrjeno s strani skupščine SloGeD, ga mora potrditi še IGS, nakar lahko sledi formalna ustanovitev.
 • Trenutno so v bazi članstva IGS registrirani trije posamezniki iz Slovenije: dr. Stanislav Lenart (član), Jure Šuler (kot študent), Aleš Žibert (kot študent).
 • Za delovanje slovenske sekcije je potrebnih vsaj 20 aktivnih individualnih članov.

 

6 Apr 2016

16. Šukljetov dan

16. Šukljetovih dnevov se je udeležilo več kot 100 strokovnjakov, tudi iz tujine – Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Avstrije in Madžarske. Udeleženci so prišli iz podjetij, ki se ukvarjajo s projektiranjem in izvedbo, ter s fakultet. Udeleženci so prejeli zbornik s prispevki, zborniki vseh dosedanjih Šukljetovih dnevov pa so v elektronski obliki brezplačno dostopni na SloGeD-ovi spletni strani (Knjižnica).16. Šukljetovi dnevi porocilo_2. november 2015

2 Sep 2014

15. Šukljetov dan

 

15. Šukljetov dan, 7. november 2014, v hotelu Golf na Bledu. Vabljeni tuji predavatelj  Mike Jefferies, Golder Associates, iz Kanade, je vodilna avtoriteta na področju likvifakcije tal.

 

2 Sep 2014

14. Šukljetov dan

V petek, 11. oktobra 2013, smo v hotelu Plaza replica watches uk organizirali 14. Šukljetov dan, ki je bil namenjen strokovnemu srečanju in izmenjavi izkušenj članov Društva SloGeD in druge strokovne javnosti z geotehniškega področja.

Dogodka, ki se ja začel ob 15. uri, se je udeležilo 88 predhodno prijavljenih udeležencev iz 32 organizacij, od tega 24 gospodarskih organizacij in zavodov.

Dogodek je obeležil fotograf dr. Boštjan Pulko, iz novinarskih vrst se je srečanja udeležil glavni in odgovorni urednik revije Gradbenik g. Milan Marčič.

 

Srečanje se je odvijalo v predavalnici, v kateri je potekal strokovni del srečanja, ter v sosednji dvorani, kjer je bil prostor za družabno srečanje med odmori. V dvorani je bil tudi prostor za razstavljavce in površine za promocijski material sponzorjev. Udeleženci srečanja so si med odmori ogledali razstavni prostor, poklepetali z razstavljavci in pregledali tiskovine, ki so bile na razpolago.

 

slika0

V uvodnem govoru na otvoritvi Šukljetovega dne je predsednik društva dr. Vojkan Jovičić pozdravil udeležence, spregovoril o delu društva in predstavil sponzorje.

 

slika1

slika2_1

Udeležence je pozdravil tudi direktor podjetja Geoinvest Ivan Crnković, ki je bilo zlati sponzor srečanja.

 

 

Sledil je načrtovani program 14. Šukljetovega dneva:

15:30 – 16:45 Prof. dr. Antonio Gens: The development of Unsaturated Soil Mechanics

16:45 – 17:30 Odmor za čaj in kavo

17:30 – 18:00 Dr. Jože Ratej – Hidrogeologija v geotehniki: napovedljivost razmer in zanesljivost modelov

18:00 – 18:30 Dr. Matej Maček – Vpliv sukcije na stabilnost plazu Slano Blato

18:30 – 19:00 Zaključek

19:30 – Slavnostna večerja v hotelu Plaza

slika4

Predavatelji prof. dr. Antonio Gens, dr. Jože Ratej, dr. Matej Maček

Poslušalci predavanj so bili zadovoljni z vsebino predavanj ter nastopom predavateljev in so predavanja ves čas pozorno spremljali.

slika5

Po zaključku uradnega dela srečanja so se zbrali na slavnostni večerji, ki ji je sledilo družabno srečanje do poznih večernih ur.

 

Udeleženi sponzorji so bili predstavljeni v uvodnem nagovoru predsednika društva in s promocijskimi materiali na razstavnih površinah, z logotipi pa na spletni strani društva (http://sh1.neoserv.si/~slogedsi/LinkClick.aspx?fileticket=MOSbZhsQt6I%3d&tabid=164) ter v knjižni izdaji zbornika 14. Šukljetovi dnevi (COBISS ID=268998656). Zbornik so prejeli vsi udeleženci srečanja.

slika6

dr. Vojkan Jovičić

predsednik SloGeD