All posts in Novice

26 Okt 2023

22. Šukljetov dan – petek, 8. 12. 2023, v Portorožu

Uporaba geosintetikov pri geotehničnih gradnjah

Spoštovane članice, spoštovani člani društva SloGeD,

Vljudno vas vabimo na tradicionalni 22. Šukljetov dan, ki bo v petek 8. decembra 2023 v  Portorožu, v hotelu Histrion.

Kot ste že seznanjeni, smo z novim mandatnim obdobjem k društvu priključili četrto sekcijo – sekcijo za geosintetike. Letošnji Šukljetov dan je zato v celoti posvečen geosintetikom.

V veliko čast nam je gostiti letošnjega Šukljetovega predavatelja, svetovno priznanega prof. Fumia Tatsuoke, ki bo predstavil prispevek z naslovom Developments of Geosynthetic – Reinforced Soil Structures in Japan: From Walls to Bridges.

Profesor Tatsuoka je osrednja oseba v japonski in mednarodni geotehnični skupnosti in je vodilni raziskovalec na področju mehanike tal in geotehničnega inženirstva. Je eden pionirjev geotehničnih konstrukcij iz armiranih zemljin. V svoji bogati karieri je razvil številne inovativne postopke gradnje in kot predsednik mednarodnega združenja za geosintetike (IGS) je bistveno pripomogel k uveljavljanju sodobnih načinov uporabe armiranih zemljin. 

Objavil je več kot 200 člankov samo v mednarodnih revijah, prejel številne nagrade domačih in tujih strokovnih združenj in bil vabljeni predavatelj na številnih univerzah. Je avtor številnih strokovnih prispevkov in monografij. Doktoriral je leta 1972 na Univerzi v Tokiu. Po petih letih dela na raziskovalnem inštitutu se je zaposlil na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Tokiu, kjer danes deluje kot zaslužni profesor Univerze v Tokiu in Univerze za znanost v Tokiu.

Prof. Tatsuoka se našega dogodka v živo ne bo udeležil, predavanje bo potekalo v hibridni obliki.

Predstaviti vam želimo še enega tujega gosta, in sicer prof. Erola Tutumluerja iz Univerze v Illinoisu, ki nam bo predstavil prispevek z naslovom “Geosynthetic Stabilization of Aggregate Layers in Paved Roads”

Profesor Tutumluer je profesor inženirstva na Univerzi Urbana-Champaign v IlIinoisu (ZDA). Njegovo strokovno področje je geotehnika nizkih gradenj. Z geosintetiki se ukvarja že več kot 20 let in je trenutno član izvršnega odbora IGS in predsednik njegovega tehničnega odbora za stabilizacijo zemljin z uporabo geosintetikov. Je glavni urednik revije Transportation Geotechnics. Kot predsednik ali kot član je sodeloval v številnih tehničnih odborih združenj, kot npr. ASCE, AREMA, TRB ipd., ki se ukvarjajo z geotehniko cestne in železniške infrastrukture.

Sodeloval je pri več kot 120 raziskovalnih projektih, mentoriral 24 doktorskih študentov in objavil več kot 380 znanstvenih člankov o svojem raziskovalnem delu. Za svoje delo je prejel več nagrad mednarodnih strokovnih združenj, nazadnje priznanje IGS za pomemben prispevek k uporabi geosintetikov na cestni, železniški in letališki infrastrukturi.

Domači vabljeni predavatelj 22. Šukljetovega dne je izr. prof. dr. Primož Jelušič, visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru. Dr, Jelušič bo predstavil Ekonomsko upravičenost uporabe geosintetikov: primeri geotehničnih konstrukcij

Dr. Jelušič avtor ali soavtor 85 različnih znanstvenih objav, od teh je 35 izvirnih znanstvenih člankov. Kot mentor ali somentor je sodeloval pri 35 diplomskih ali magistrskih delih. V okviru svoje doktorske disertacije se je ukvarjal z uporabo nevronskih mrež za analizo geotehničnih konstrukcij, raziskovalno pa se ukvarja predvsem z optimizacijo konstrukcij, geotehniko in eksperimentalnimi raziskavami.

Prisrčno vabljeni na strokovni pogovor in prijetno druženje!

Lokacija

Hotel Histrion, Portorož

Program

13:00 – 14:00Registracija
14:00 – 15:00Poročilo o delovanju društva SloGeD 2022 – 2023
15:00 – 16:00Šukljetovo predavanje
Prof. Fumio Tatsuoka
, University of Tokyo
Developments of Geosynthetic-Reinforced Soil Structures in Japan: from Walls to Bridges
16:00 – 16:30Odmor
 16:30 – 17:30Prof. Erol Tutumluer, University of Illinois Urbana-Champaign
Geosynthetic Stabilization of Aggregate Layers in Paved Roads
17:30 – 18:00Izr. prof. Primož Jelušič in prof. Bojan Žlender, Univerza v Mariboru
Ekonomska upravičenost uporabe geosintetikov: primeri geotehničnih konstrukcij
18:00 – 18:30Razprava in zaključek
18:30 – 19:00Skupščina članov sekcije za geosintetike IGS
19:00 –Slavnostna večerja

Kotizacija

Plačilo kotizacijeČlani SloGeDNečlani
do 5. 12. 2023125 EUR140 EUR
po 5. 12. 2023135 EUR150 EUR

V kotizacijo so vključeni zbornik predavanj (elektronska in natisnjena verzija, posredovana naknadno), osvežitev med odmorom in slavnostna večerja.

Prijava

Na 22. Šukljetov dan se prijavite elektronsko do 30. 11. 2023:

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

13 Apr 2021

projekt Yes We Plan!

Cilj projekta je, da se evidentirajo mehanizmi, s katerimi bi poskusili zmanjšati razlike med spoloma, predvsem v tipično moških poklicih kot sta gradbeni inženir in arhitekt. S pomočjo analiz v posameznih državah in prenosov dobrih praks se bodo pripravila priporočila za ukrepanje tako za politiko, poklicne organizacije kot za izobraževalne ustanove.

Več informacij na spletnem mestu projekta YesWePlan! kjer ste vabljeni k reševanju ankete o položaju inženirjev in inženirk v poklicnem okolju.

V projektu YesWePlan! v sklopu Erasmus+ sodelujejo partnerji iz Nemčije, Francije, Avstrije, Slovenije in Španije.

V okviru projekta je potekala okrogla miza ‘Ostati ženska poklicu: izzivi arhitekt in inženirk’. Posnetek dogodka si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.facebook.com/zaps.si/videos/921362585129054

11 Jan 2020

EUROCK 2022 CONFERENCE September 12-15, 2022, Helsinki, Finland

You are invited to reunite with your colleagues on solid bedrock at the EUROCK 2022 – Rock and Fracture Mechanics in Rock Engineering and Mining in Espoo, Helsinki-region, Finland, 12 to 15 September 2022. The conference themes include but are not limited to latest advances in rock mechanics, interesting mining and rock engineering cases, and engineering education. The conference includes parallel sessions, short courses, workshops and excursions. 

The call for papers is now open, scroll down for more information!

Should the COVID-19 situation allow, the conference will be held in the Dipoli conference center in Espoo near the Aalto University campus in the Helsinki region. The touristic city of Helsinki will be at your disposal with its underground and above ground marvels. Virtual participation with networking possibilities will be offered in parallel. 

več informacij je na https://www.ril.fi/en/events/eurock-2022.html

9 Jan 2020

XXVI. Széchy Károly Memorial Lecture, v petek 14.2.2020 v Budimpešti

Kolegi iz madžarskega geotehničkega društva nas vabijo na XXVI. Széchy Károly Memorial Lecture, dne 14. februarja 2020 v Budimpešti. Vabljeni predavatelji so:

Paul Mayne: Use of In-Situ Geotechnical Testing for Foundation Systems
Andrew Bond: 2020 vision: 2nd generation geotechnical design to Eurocode 7
Károly Orosz: Strained relations (interaction between soil and structure)

Več informacij o dogodku je v priponki.

9 Jan 2020

International Conference on Challenges and Achievements in Geotechnical Engineering”, Tirana (Albania), June 11-13, 2020

Kolegi iz albanskega geotehniškega društva ( Albanian Geotechnical Society) nas vabijo na mednarodni dogodek. Več informacfij je v priponki.

9 Dec 2019

LJUBLJANA – petek 31.1.2020 ISRM Recend trends in Rock Mechanics – International workshop

The International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering – ISRM delegated Slovenian Geotechnical Society – SloGeD to organise the workshop on the topic of Recent Trends in Rock Mechanics. The workshop, which is jointly organised by DRC (Slovenian Society for Research in Road and Traffic Infrastructure), SloGeD (Slovenian Geotechnical Society) and IRGO (Institute for Mining, Geotechnology and Environment) is taking place at Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana on Fiday 31st of January 2020 from 8:00 to 17:30.

FEES: 122 Euros per person (includes lunch and two coffee breaks)


SPACE RESTRICTIONS: Due to the space restrictions the first 180 applications will be accepted for the attendance on the first come first served basis.

Application form

ORGANIZERS
SloGeD, DRC, Slovenian Society for Research in Road and Traffic
Infrastructure in cooperation with IRGO Institute for Mining, Geotechnology and Environment

10 Nov 2019

27th European Young Geotechnical Engineers Conference, Moscow, September 17 – 19, 2020

27th European Young Geotechnical Engineers Conferenceand GeoGames NR MSUCE, Moscow, Russia September 17 – 19, 2020

Participants
Each European National Society will be asked to select two representatives to attend the Conference. Ideally, they should be 35 years of age, or less, at the time of the meeting. Senior geotechnical engineers will deliver keynote lectures and will engage with the young engineer delegates during the technical sessions.

Main conference themes:
1.Buildings and structures foundations
2.Deep excavations and retaining structures
3.Tunneling and underground structures
4.Experimental soil researches
5.Constitutive, numerical and physical modeling
6.Field monitoring
7.Slope stability and landslides
8.Dynamic soil parameters
9.Frozen soil parameters

Deadline for Abstracts: December 31st, 2019

11 Sep 2019

20. Šukljetov dan – petek 22.11.2019 na Bledu

Jubilejnega dogodka se je udeležilo 140 domačih in tujih strokovnajkov. Tuji vabljeni predavatelj jubilejnega 20. Šukljetov dne je bil prof. Eduardo ALONSO profesor za geotehniko na Fakulteti za gradbeništvo politehniške univerze v Barceloni, ki je predstavil: “Interaction between slow and fast landsliding“.

Domači vabljeni predavatelj Gorazd STRNIŠA, strokovnjak za globoko temeljenje je predstavil ‘Zabijanje in prirast nosilnosti jeklenih pilotov z odprto konico na mostu Pelješac’. Domači vabljeni predavatelj asist. dr. Zoran PUČKO, ki je zaposlen na
FGPA-UM bo predstavil implementacijo BIM v geotehničnem projektiranju.

Lokacija: Rikli Balance Hotel, Bled


Prijava

18 Jul 2019

SloGeD – nevladna organizacija v javnem interesu

Spoštovani člani SlOGeD,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je Slovenskemu geotehniškemu društvu dne 22.5.2019 podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.  

S to odločbo je društvu prenehal ‘status delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti’, ki je bil društvu dodeljen dne 5. 10 2006.

Za delovanje društva nov status ne predstavlja nobenih bistvenih sprememb. Edina sprememba, ki se zahteva, se nanaša na prenos premoženja društva v primeru, da društvo preneha z delovanjem (prenos se mora izvršiti na drugo nevladno organizacijo).

Podobne spremembe statusa bodo deležna tudi druga društva, ki so delovala v javnem interesu.

SloGed nevladna organizacija v Javnem interesu

Mojca Ravnikar Turk

18 Jul 2019

GEO-EXPO in RESYLAB Sarajevo – 23. do 25. oktober 2019

Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini vabi, da se udeležite konference v Sarajevu.

Več inforamcij je v Drugo obavještenje ReSyLAB GEO-EXPO 2019

zadnji

GEO-EXPO 2018 Neum – 18. in 19. oktober 2018

GEO-EXPO 2017 Sarajevo – 26. in 27. oktober 2017